Lapas

Par mani

Mans fotoattēls
Adīšana, tamborēšana, fotogrāfēšana un ceļošana-tie ir mani vaļasprieki, kurus ļoti bieži apvienoju.

sestdiena, 2010. gada 11. decembris

Mana klasisko zeķu adīšanas recepte

Adu ar 3-4 izmēra zeķu adāmajām adatām. Izmērs 36-40. 40.izmēram adu normāli, ja vajag mazākas zeķes-varbūt mazliet stingrāk pievelku pavedienu, bet valdziņu skaits paliek nemainīgs. (35.izmēra zeķei ņemtu 11 valdziņus, vīriešu zeķēm 14-16 valdziņus, tad receptē 12 vietā jāievieto vajadzīgais valdziņu skaits-viss pārējais paliek tāpat) .
Uzmetu 48 valdziņus un sadalu uz katras adatas pa 12.
Valnīti klasiski jāada 12x2 kārtas, bet man patīk mazliet garāks valnītis.Tad adu kādas 10 kārtas vairāk.Valnīti adu sviķelī-2 valdziņi labiski, 2 kreiliski.
Pēc valnīša seko taisns gabals-tikai labiski 12 rindas.
Tālāk sāku veidot papēdi.
Pirmās un ceturtās adatas valdziņus uzlieku uz vienas adatas un noadu 12x2 rindas.
Tad jāizveido papēža līkumiņš.Valdziņu skaits jāsadala 3 vienādās daļās: 8-8-8. Vidējie valdziņi paliks uz adatas, malējie jānorauc.
Noraukšanu sāk no kreisās puses:
1) noada 8 pirmās sānu daļas valdziņus,
2) noada 7 vidus daļas valdziņus,
3) astoto valdziņu no vidus daļas saada ar 1.valdziņu no otrās sānu daļas,
4) tālāk 7 otrās sānu daļas valdziņus atstāj neizadītus,
5) griežas riņķī.

Tālāk labiski ada 7 vidējās daļas valdziņus. Astoto vidējās daļas valdziņu noceļ, izada 1.sānu daļas valdziņu labiski un nocelto valdziņu pārvelk pāri (respektīvi-notiek saadīšana). Tālāk atkal apgriež adījumu.Malas valdziņus neada.
Ada tikai 8 vidējos un galiņos pieķer pa vienam sānu valdziņam saadīšanai-katru reizi katrā galiņā pa vienam, kamēr visi malas valdziņi pieadīti. Uz adatas paliek tikai vidējie 8.
Ir izveidojies papēža līkumiņš.

Tālāk uz adatas, uz kuras ir 8 valdziņi, jāuzlasa valdziņi no papēža taisnā gabala sānu maliņas. Pavisam 12 valdziņi. Ar otru adatiņu jānoceļ 8 valdziņi (kas jau ir izadīti), tad jānoada no jauna uzlasītie 12 valdziņi. Tagad uz adatas ir 20 valdziņi.
Tālāk ada 2. un 3. adatas valdziņus, kas līdz šim mierīgi atpūtās (12 un 12). Nonākam papēža otrā pusē, uz brīvās adatas uzlasam 12 valdziņus no papēža taisnā gabala otras sānu maliņas.Pavisam 12 valdziņus. Izadam tos un vēl 4 valdziņus turpinām adīt no nākošās adatas. Respektīvi, pusi no papēža vidus valdziņiem pārliekam uz šo adatu.
Tagad valdziņi sadalīti šādi: 16-12-12-16.

Mums jāatgriežas pie sākotnējā valdziņu skaita 4x12. Tāpēc jāveic valdziņu saadīšana. To dara 1.adatas beigās un 4.adatas sākumā. Jāskatās, lai šajā vietā neveidotos caurumiņš. 1.adatas beigās atstāju 3 valdziņus-tad saadīšanu izdaru šādā veidā:
2 valdziņus saadu labiski, vienu izadu labiski.
4.adatas sākumā saadīšanu izdaru šādi:
vienu valdziņu izadu labiski, vienu noceļu, vienu izadu labiski, nocelto pārvelku pāri trešajam.
Svarīgi! Starp saadīšanas vietām noadīt 2 rindas bez saadīšanas. Šo rindu skaitu var variēt-atkarībā no pēdas pacēluma-ja augsts pacēlums, tad starp saadījuma vietām var laist 3 rindas, ja zems, tad vienu rindu.

Kad uz visām 4 adatām ir atkal vienāds valdziņu skaits 12, ada zeķes taisno gabalu un tas ir 12x3 rindas. Var mērīt arī, zeķi uzvelkot-jātiek līdz mazā pirkstiņa galiņam. Tad jāsāk zeķes purngala noraukums.
Norauc katras adatas vidū un galā. Saada 5. un 6. valdziņu un 11. un 12. valdziņu. Tad jānoada tik kārtas bez raukuma, cik valdziņu palika neiesaistīti raukšanā-tas ir 4.
Tad atkal saada 4. un 5. valdziņu un 9. un 10.valdziņu uz katras adatas. Tad noada 3 kārtas bez raukšanas.
Tā turpina līdz visi valdziņi noraukti. Galiņu izver cauri pēdējiem 4 valdziņiem un nostiprina, sašujot ar lāpāmadatu.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru